خانه

     

 

مدرس هنر پيكر تراشي و مجسمه سازی با چوب در ايران، دارای مجوز تاسيس دبيرستان و دانشگاه هنر
تدوين كننده استاندارد و برنامه نويسی هنر پيكرتراشی و مجسمه های چوبی تا مقطع علمي كاربردی
و تنها هنرمند پيكر تراش (مجسمه ساز چوب )در انجمن مجسمه سازان ايران

تلفن همراه: 09123039003
تلفن: (021) 22761076